NieuwsbriefSoso Lobi | Missie

Missie

De missie van de vereniging omvat:

  • het behartigen van maatschappelijke , sociale en culturele belangen, zulks door het (doen) uitvoeren van maatschappelijk werk en andere vormen van dienstverlening en het bevorderen van het algemeen welzijn van mensen- en in het bijzonder van vrouwen- van meer speciaal, doch niet uitsluitend, Surinaamse afkomst;
  • het ondersteunen van de zorg voor en de ontwikkeling en bewustwording van deze doelgroep alsmede het omzien naar het maatschappelijk en of sociale nood waarin de leden van deze doelgroep kunnen verkeren;
  • het doen verbeteren van de maatschappelijke en sociale positie van haar doelgroep;
  • het stimuleren van het geloof in eigen kunnen en het doen vergroten van het zelfrespect bij de lenden van haar doelgroep;
  • De vereniging laat zich bij haar doelstellingen en werkzaamheden leiden door de fundamentele waarden van gelijkwaardigheid van alle mensen, van vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit. De vereniging gaat daarbij uit van de democratische beginselen en van de grondrechten zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.